Funkcjonowanie firm biotechnologicznych

Principles Relative to the Functioning of Biotechnology Companies II

2022Z

Kod przedmiotu07S2-3miFUNFIBI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, 2001 2) Obłój, K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, 1994 3) Palich, P., Zarządzanie małą firmą. Umiejętności menadżerskie, Wyższa Szkoła Morska, 2000 4) Obłój, K., Strategia sukcesu firmy, PWE, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi