Przedmioty kierunkowe

Objects directional

2021L

Kod przedmiotu07S2-3miKIER1
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi