Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim

Discussion session in English

2022L

Kod przedmiotu07S2-3miKONANG3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotr Domański, English in Science and Technology, Wydawnictwo naukowo-techniczne, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi