Praktyka zawodowa

Professional Practice

2022L

Kod przedmiotu07S2-3miPRAK
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Tytuły wskazane przez opiekuna w jednostce naukowo-dydaktycznej, Różne wydawnictwa, Różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagi