Projekt badawczo-rozwojowy

R & D Project

2022Z

Kod przedmiotu07S2-3miPRBR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi