Statystyka w biotechnologii

Statistics in Biotechnology

2022Z

Kod przedmiotu07S2-3miSTATB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sokal R.R., Rolf F.J., Biometry, W H. Freeman and Co., NewYork, 1995 2) Stanisz A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. , t. 1-2, StatSoft Polska, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi