Technologie cyfryzacji danych biotechnologicznych

Technologies of Digitalization of Biotechnological Data

2021L

Kod przedmiotu07S2-3miTECHCY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi