Zarządzanie-wybrane zagadnienia

Management - Selected Problems

2022L

Kod przedmiotu07S2-3miZWZAG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńIstota pracy kierowniczej - role i umiejętności menedżerskie, kompetencje menedżerskie, style zarządzania. Otoczenie organizacji - rodzaje, elementy, diagnoza. Funkcje zarządzania. Istota planowania w organizacjach. Projektowanie struktur organizacyjnych. Budowa i ocena systemów motywacyjnych. Istota kontroli w organizacjach. Zastosowanie współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami.Tworzenie wartości przez organizacje.
Opis wykładówPojęcie organizacji i zarządzania. Istota pracy kierowniczej - role i umiejętności menedżerskie, kompetencje menedżerskie, style zarządzania. Otoczenie organizacji - rodzaje, elementy, diagnoza. Funkcje zarządzania. Istota planowania w organizacjach. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Istota motywacji i motywowania. Istota kontroli w organizacjach. Tworzenie wartości. Zastosowanie współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania. Wprowadzenie do zasad tworzenia wartości w organizacji i koncepcji modeli biznesu.
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN,, 2020 2) Niedzielski E. [red.], , Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca1) Wiśniewski A., wyd. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, Konstrukcja modeli biznesu, 2017r., tom 2(44) 2) Griffin R.W., wyd. PWN, Podstawy zarządzania organizacjami, 2017r., tom 3) Mioduszewski J., wyd. EXPOL, Metody Organizacji i Zarządzania, 2012r., tom
Uwagi