Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2022Z

Kod przedmiotu07S2-MK-3miPRM2
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńProwadzenie badań, analiza wyników, przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej zgodnie z przyjętymi standardami
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaprzygotowanie pracy magisterskiej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi