Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2021L

Kod przedmiotu07S2-MK-3miSEM1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 1-152.
Literatura uzupełniająca
Uwagi