Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2022Z

Kod przedmiotu07S2-MK-3miSEM2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi