Bioprocesy w produkcji leków i kosmetyków

Bioprocesses in Production of Pharmaceuticals and Cosmetics

2022Z

Kod przedmiotu07S2-miBLEK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProcesy i operacje w produkcji kosmetyków. Składniki kosmetyków. Emulgatory, emolienty. Maści i kremy. Procesy rozdziału i koncentracji bioaktywnych składników wydzielanych z biomasy roślin wyższych lub zawiesin po hodowli mikroorganizmów w bioreaktorach. Biofarmaceutyki - charakterystyka, metody produkcji, inżynieria genetyczna organizmów stosowanych w produkcji leków. Biotechnologia nośników leków i kosmetyków. Alergenność leków i kosmetyków.,ĆWICZENIA:Charakterystyka składu i właściwości wybranych biofarmaceutyków. Rośliny jako źródła składników stosowanych w produkcji farmaceutyków i kosmetyków. Białka i peptydy o właściwościach leczniczych. Biokataliza w produkcji leków i kosmetyków. Wymagania i procedury stosowane przy uruchamianiu produkcji nowych biofarmaceutyków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Olivier Kayser, Rainer H. Muller, Biotechnologia Farmaceutyczna, PZWL, 2003 2) Brud W.S. Glinka R, Technologia Kosmetyków. Wybrane zagadnienia., Oficyna Wydawnicza Łódź, 2001 3) Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii, PZWL, 2011 4) Bednarski W., Fiedurek J, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2012 5) Kieć-Kononowicz K., Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 6) Puzanowska-Tarasiewicz H., Wilczewska A. Z, Podstwy chemii kosmetycznej, Wyd. Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi