Biotechnologia w produkcji żywności i pasz

Biotechnology in Food and Feed

2022Z

Kod przedmiotu07S2-miBTPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Bednarski W., Fiedurek J., Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT Warszawa, 2012 2) red. Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT Warszawa, 2012 3) Bednarski W., A. Babuchowski, L. Jędrychowski, J. Kowalewska, J. Leman, A. Reps, Biotechnologia żywności, ART Olsztyn, 1993 4) Ledakowicz S., Inżynieria biochemiczna, WNT Warszawa, 2011 5) Ratledge C., Kristiansen B. (tłumaczenie na język polski), Podstawy biotechnologii, PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi