Mykologia

Mycology

2021L

Kod przedmiotu07S2-miMYK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika systematyczna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMykologia klasyczna i współczesna. Stanowisko systematyczne grzybów. Aspekty ilościowe mykologii. Budowa komórki grzybowej i grzybni. Specyfika i różnorodność form rozmnażania. Chemizm i odżywianie grzybów. Grzyby jako trzecie ogniwo łańcucha troficznego. Metabolizm grzybów: trofofaza i idiofaza. Metabolity wtórne: hormony, antybiotyki, mykotoksyny i alkaloidy. Grzyby w biologii, iotechnologii i medycynie. Badania mykologiczne o charakterze interdyscyplinarnym ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Makroskopowa i mikroskopowa analiza różnych typów plech grzybowych. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna (cykle rozwojowe) wybranych przedstawicieli poszczególnych gromad/typów. Mykoryza – typy, znaczenie. Grzyby jadalne i trujące. Zatrucia grzybami (toksyny grzybowe). Morfologia i anatomia plech porostowych. Grzyby ważne w mykologii stosowanej.
Cel kształceniaZnajomość morfologii i biologii grzybów oraz organizmów grzybopodobnych jako obiektów badań eksperymentalnych i procesów biotechnologicznych
Literatura podstawowa1) LIBUDZISZ Z., KOWAL K., ŻAKOWSKA Z. (red.), Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012 2) Szweykowska A., Szweykowski J. , Botanika systematyczna, PWN, Warszawa, 2007-20016 3) Łuszczyński J. , Przewodnik do ćwiczeń z Mikologii, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2002
Literatura uzupełniająca1) Klawitter M. , wyd. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice, Diagnostyka mikologiczna zatruć grzybami, 2005r., tom 2) Steinka I., wyd. Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Mikrobiologia żywności i materiałów przemysłowych, 2011r., tom 3) Piontek M. , wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym, 2004r., tom
Uwagi