Podstawy procesów fermentacyjnych

Basics of Fermentation Processes

2021L

Kod przedmiotu07S2-miPFER
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia, Mikrobiologia
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności z zakresu objętego programem przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy procesów fermentacyjnych, kontrola i sterowanie metabolizmem drobnoustrojów; Charakterystyka i znaczenie technologiczne głównych i ubocznych produktów fermentacji alkoholowej i mlekowej. Przykłady wykorzystania fermentacji do otrzymywania związków chemicznych, nowych jakościowo produktów, utrwalania żywności i pasz,ĆWICZENIA:Kontrola i ocena hodowli drożdży w zależności od parametrów inżynierii środowiska. Ocena przemian cukrów w zależności od rodzaju metabolizmu drobnoustrojów. Charakterystyka produktów fermentowanych
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat podstaw procesów fermentacyjnych, ze wskazaniem roli metabolitów głównych i ubocznych. Rozwijanie umiejętności oceny efektów procesu w zależności od rodzaju metabolizmu drobnoustrojów. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za prawidłowość ocenianych przemian.
Literatura podstawowa1) Chmiel A, Biotechnologia-podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN Warszawa,, 1998 2) Leśniak W, Biotechnologia żywności, procesy fermentacji i biosyntezy, AE Wrocław, 2002 3) Szewczyk K, Technologia biochemiczna, OWPW Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) Bednarski W., Fiedurek J. , wyd. WNT Warszawa, Podstawy biotechnologii przemysłowej, 2007r., tom 2) Bednarski W., Reps A. , wyd. WNT Warszawa, Biotechnologia żywności, 2000r., tom 1
UwagiGrupy ćwiczeniowe 12-16 osób