Projektowanie zakładów biotechnologicznych

Design of Biotechnology Factories

2022L

Kod przedmiotu07S2-miPZB
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzemysłowe procesy fermentacyjne, Produkcja biopreparatów, Biotechnologia w produkcji żywności i pasz
Wymagania wstępnepraktyczne: techniki z zakresu technologii informacyjnej, teoretyczne: inżynieria i aparatura przemysłowa,
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZasady opracowania projektu technologicznego. Cykl badawczo-projektowo-wdrożeniowy. Powiększanie skali od laboratorium do instalacji przemysłowej. Charakterystyka części składowych projektu zakładu biotechnologicznego. Projektowanie technologii, doboru i rozmieszczenia maszyn i urządzeń, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Obliczenia parametrów eksploatacyjnych zakładu biotechnologicznego. Harmonogramy czasu eksploatacji maszyn i urządzeń technologicznych oraz zużycia czynników energetycznych. Opracowanie schematów technologicznych i rozmieszczenia wyposażenia technologicznego w zakładzie. Wytyczne technologiczne dla branż.,ĆWICZENIA:Realizacja kolejnych punktów procesu projektowego przez podgrupy studentów, według zadanych założeń programu produkcji, kończąca się przygotowaniem projektu technologicznego zakładu biotechnologicznego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. zasad projektowania zakładów przemysłu biotechnologicznego. Zapoznanie z wiadomościami potrzebnymi do opracowania części technologicznej dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji w formie projektu. Zdobycie umiejętności samodzielnego wykonania projektu.
Literatura podstawowa1) Dłużewski M., Zarys projektowania zakładów przemysłu spożywczego, WNT Warszawa, 1987 2) Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT Warszawa, 1999 3) Warych J., Aparatura chemiczna i procesowa, OWPW Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca1) Rozporządzenie Min. Rol. i Rozwoju Wsi, wyd. Dziennik Ustaw,, t.59, s.2631-2633, Wymagania, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, 2006r., tom 2) Krawczyk Z., wyd. AR Wrocław, Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego, 1984r., tom
Uwagibrak