Funkcjonowanie firm biotechnologicznych

Principles Relative to the Functioning of Biotechnology Companies II

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-3miFUNFIBI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówKonkurencyjność a innowacyjność. Specyfika firm biotechnologicznych. Podstawowe formy prawne. Pojęcie innowacyjności. Rodzaje innowacyjności. Charakterystyka produktu biotechnologicznego/innowacyjnego. Struktura organizacyjna. Strategie firm biotechnologicznych. Rola własności intelektualnej (patent, prawa autorskie). Ochrona danych. Organizacja i rola działów badawczo-rozwojowych. Zasady współpracy z uniwersytetami i jednostkami naukowo-badawczymi. Zarządzanie projektami badawczymi. Ścieżka kariery zawodowej w firmie biotechnologicznej. Zasady rekrutacji pracowników, motywacji, zachowania poufności, systemy oceny pracowników. Specyfika przygotowania aplikacji do pracy w firmie biotechnologicznej. Systemy zabezpieczenia jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zasady tworzenia i promowania nowych produktów. Przykładowe firmy biotechnologiczne w Polsce i na świecie. Bariery prawne w rozwoju firm biotechnologicznych. Problemy etyczne. Wywiad gospodarczy a szpiegostwo. Wizyta w firmie biotechnologicznej połączona z prezentacją specyfiki firmy. Poszukiwanie produktów biotechnologicznych o wysokiej innowacyjności i określenie atrybutów ich innowacyjności.
Cel kształceniaPoznanie istoty i specyfiki funkcjonowania firm biotechnologicznych.
Literatura podstawowa1) Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, 2001 2) Obłój, K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, 1994 3) Palich, P., Zarządzanie małą firmą. Umiejętności menadżerskie, Wyższa Szkoła Morska, 2000 4) Obłój, K., Strategia sukcesu firmy, PWE, 2000
Literatura uzupełniająca1) Różni autorzy, wyd. czasopisma, specjalistyczne, xxxr., tom
Uwagi