Cytofizjologia roślin

Plant Cytophysiology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miCTOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia komórki, Fizjologia roślin
Wymagania wstępneZagadnienia dotyczące biologii komórki oraz fizjologii roślin
Opis ćwiczeńAnaliza zmian morfologicznych, anatomicznych, cytologicznych (np. lokalizacja nadtlenku wodoru, stopień lignifikacji ścian komórkowych) oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych w tkankach roślin pod wpływem stresów biotycznych oraz abiotycznych, przy wykorzystaniu różnych technik badawczych.
Opis wykładówKomórkowa lokalizacja procesów fizjologicznych zachodzących w komórkach roślinnych. Ściana komórkowa i plazmodesmy jako aktywne elementy w transporcie międzykomórkowym. Błona komórkowa ze szczególnym uwzględnieniem budowy receptorów fitohormonów oraz regulatorów wzrostu roślin. Budowa oraz komórkowa lokalizacja receptorów światła czerwonego i niebieskiego. Szlak transdukcji sygnału w odpowiedzi na bodziec mechaniczny (dotyk, grawitacja). Interakcja pyłek - słupek (molekularne mechanizmy samoniezgodności). Metaboliczne współdziałanie organelli komórkowych (fotooddychanie, mobilizacja tłuszczy podczas kiełkowania nasion roślin oleistych). Pojęcie neurobiologii roślin. Programowana śmierć komórek roślinnych w odpowiedzi na czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, jako jeden z elementów regulujących rozwój roślin.
Cel kształceniaPoznanie podstaw specyficznych dla komórek roślinnych procesów fizjologicznych warunkujących odbiór i przetwarzanie bodźców środowiskowych oraz wewnętrznych
Literatura podstawowa1) Wojtaszek P. i wsp. (red.), Biologia komórki roślinnej. Tom 1: Struktura, PWN Warszawa,, 2006 2) Wojtaszek P. i wsp. (red.), Biologia komórki roślinnej. Tom 2: Funkcja, PWN Warszawa,, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi