Fitopatologia molekularna

Molecuar Phytopathology

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miFITMOL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia
Wymagania wstępneWiedza z zakresu mikrobiologii
Opis ćwiczeńOmówienie qPCR (quantitative PCR) jako ilościowej metody diagnostycznej patogenów roślin. Ekstrakcja DNA ze zbożowych produktów spożywczych (otręby, mąka, itd.) metodą kolumienkową oraz z zastosowaniem zestawu opartego na kulkach magnetycznych. Planowanie analiz TaqMan, nastawianie reakcji, interpretacja wyników analiz, dokumentacja, przygotowanie raportu badań oraz dyskusja nad otrzymanymi wynikami analiz.
Opis wykładówBiosynteza trichotecenów przez grzyby z rodzaju Fusarium w świetle najnowszych wyników badań naukowych. Wpływ czynników środowiskowych na wytwarzanie mikotoksyn przez grzyby. Ewolucja odporności patogenów na fungicydy. LAMP (Loop-mediated isothermal amplification of DNA) jako metoda identyfikacji patogenów roślin. Omówienie interakcji patogen - żywiciel na poziomie molekularnym. Perspektywy na uzyskanie odporności roślin uprawnych na choroby metodami inżynierii genetycznej. Chemotypowanie grzybów toksynotwórczych metodami molekularnymi.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu fitopatologii molekularnej.
Literatura podstawowa1) Singh, Bhim Pratap, Gupta, Vijai Kumar, Molecular Markers in Mycology, t. 1, Springer, 2017, s. 1-352
Literatura uzupełniająca
Uwagi