Fitopatologia

Phytopathology

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miFITO
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, mikrobiologia, mykologia
Wymagania wstępne znajomość taksonomii, morfologii i fizjologii roślin,podstawy mikrobiologii i mykologii, podstawy technik mikrobiologicznych
Opis ćwiczeńCharakterystyka wirusów, bakterii i grzybów jako patogenów roślin. Klasyczna diagnostyka chorób powodowanych przez wirusy, bakterie i grzyby. Metody izolacji czynników chorobotwórczych z tkanek roślin. Warunki hodowli bakterii i grzybów chorobotwórczych dla roślin. Hodowla bakterii chorobotwórczych i grzybów w warunkach in vitro. Testy patogeniczności. Kultury jednozarodnikowe. Identyfikacja grzybów fitopatogenicznych na podstawie cech morfologicznych kultur uzyskanych in vitro. Biologiczne metody ochrony roślin. Przykłady ważniejszych gospodarczo chorób roślin powodowanych przez wirusy, bakterie i grzyby.
Opis wykładówFitopatologia jako nauka: etiologia, patogeneza, epidemiologia, ochrona roślin przed chorobami. Zasady diagnostyki fitopatologicznej: symptomatologia - objawy chorobowe typowe dla poszczególnych grup czynników chorobotwórczych: infekcyjnych (wirusy, wiroidy, fitoplazmy, bakterie właściwe, grzyby) i nieinfekcyjnych; etiologia – charakterystyka czynników chorobotwórczych. Metody diagnostyczne stosowane w fitopatologii. Zmienność i specjalizacja patogenów. Etapy procesu chorobowego. Patogeneza. Czynniki warunkujące patogeniczność mikroorganizmów. Odporność roślin -rodzaje i mechanizmy odporności. Rozprzestrzenianie się pasożytów. Epidemiologia. Metody ochrony roślin
Cel kształceniaCharakterystyka czynników chorobotwórczych i sposoby ich identyfikacji. Poznanie przebiegu procesu chorobowego w roślinie. Ocena zdrowotności materiału roślinnego. Poznanie podstawowych zasad diagnostyki fitopatologicznej. Zasady pracy w diagnostycznym laboratorium fitopatologicznym.
Literatura podstawowa1) KRYCZYŃSKI S., WEBER Z, 2010r., "FITOPATOLOGIA.TOM1. PODSTAWY FITOPATOLOGII", wyd. PWRIL. , s.639, 2) KRYCZYŃSKI S. , 2010r., "Wirusologia roślinna.", wyd. PWN. Warszawa,, s.117., 3) Schollenberger M. , 1984r., "Materiały do zajęć specjalizacyjnych z fitopatologii. Część II.identyfikacji bakterii patogenicznych dla roślin.", wyd. SGGW-AR Warszawa, 4) Marcinkowska J. , 2010r., "Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych(Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida)", wyd. SGGW-Warszawa, s.216, ., 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi