Fizyczne metody badań w biotechnologii

Physical Test Methods in Biotechnology

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miFMBT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita, Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 2) Andrzej Hrynkiewicz (red), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 3) Genowefa Ślósarek, Biofizyka molekularna. Zjawiska. Instrumenty. Modelowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 4) Zofia Jóźwiak, Grzegorz BArtosz, BIOFIZYKA - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi