Inżynieria genetyczna roślin

Genetic Engineering Of Plants

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miINGR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi