Nowoczesne techniki biologii eksperymentalnej roślin

New Techniques In Experimental Plant Biology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miNOWTE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, biologia molekularna
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńIzolacja RNA oraz ocena ilościowa i jakościowa wyizolowanego RNA. Analiza ekspresji genu metodą RT-PCR. Zastosowanie hybrydyzacji "Tissue Printing" w biologii nasion. Analiza ilościowa aktywności promotora z zastosowaniem genów reporterowych. Hodowle wierzchołków pędów i merystemów wierzchołkowych. Androgeneza in vitro. Hodowle kalusów i zawiesin komórkowych.
Opis wykładówRNA – cząsteczka o wielu funkcjach. Krótkie oligonukleotydy regulujące ekspresję genów. Genetyka klasyczna i odwrotna w analizie funkcji genów u roślin. Hybrydyzacja mikromacierzy DNA w badaniu transkryptomu. Metody sekwencjonowania genomu nowej generacji. Metody przygotowania i optymalizacji pożywek do hodowli in vitro. Mikrorozmnażanie, zmienność somaklonalna, mozaicyzm. Krioprezerwacja, uwalnianie roślin od patogenów. Zastosowania hodowli roślinnych tkanek i organów generatywnych. Otrzymywanie i zastosowania izolowanych roślinnych protoplastów. Transformacja genetyczna i indukowana mutageneza. Wykorzystanie hodowli in vitro do badania mechanizmów rozwoju roślin
Cel kształceniaPoznanie technik biologii molekularnej stosowanych w analizie transkryptomu oraz sekwencjonowaniu genomu.
Literatura podstawowa1) Allison A. A., Podstawy biologii molekularnej, Wydawnictwo UW, 2009 2) Brown T.A., Genomy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 3) Sambrook J. i Russell D.W., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, s.A10.1-A10.19, CSHL Press, 2001 4) Taylor R, Inamine G and Anderson JD, Plant Physiology, 102, s.1027-1031, ., 1993 5) Schulze A and Downward J., Nature Cell Biology, Vol 3., ., 2001 6) Nonogaki H., Bradford K. J., Tissue printing for localization of mRNA expression in seeds, ., 2003 7) Malepszy S, Biotechnologia roślin, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak