Patogenomika i filoegenetyka grzybów toksynotwórczych

Pathogenomics and Phylogenetics of Toxugenic Fungi

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miPFGT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Xu, Jin-Rong, Bluhm, Burton H, Fungal Genomics, t. 1, Springer, 2011, s. 1-281
Literatura uzupełniająca
Uwagi