Bioetyka i prawo

Bioethics and Law

2018L

Kod przedmiotu1207S2-3miBIOEIPR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówTeoretyczne podstawy bioetyki. Wybrane zagadnienia bioetyki i praw człowieka. Etyczna i prawna ochrona zwierząt. Etyczne i prawne implikacje rozwoju biotechnologii. Współczesne problemy globalne w perspektywie bioetyki.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z uwarunkowaniami wybranych problemów bioetycznych. Uświadomienie im specyfiki i znaczenia zagadnień bioetycznych.
Literatura podstawowa1) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003 3) Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wydawnictwo „Platan”, 1996
Literatura uzupełniająca1) Strządała A., Od Galtona do Watsona, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2010 2) Henzler-Żakowska H., Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Wyd. Scholar, 2006
Uwagi