Przedmioty kierunkowe

Objects directional

2018L

Kod przedmiotu1207S2-3miKIER1
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi