Zarządzanie-wybrane zagadnienia

Management - Selected Problems

2019L

Kod przedmiotu1207S2-3miZWZAG
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńPojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Istota pracy kierowniczej – role i umiejętności kierownicze, źródła władzy. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu i ich ograniczenia. Style kierowania. Organizacja pracy własnej. Kultura organizacyjna – istota, elementy, uwarunkowania. Etyka w kontekście organizacyjnym. Zarządzanie zmianą a rozwój organizacji. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
Opis wykładówMiejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Otoczenie organizacji – jego charakter, elementy organizacji, podstawowe modele. Istota zarządzania i jego znaczenie. Funkcje zarządzania. Kryteria oceny efektywności działań. Pojęcie, rozwój i typologia struktur organizacyjnych. Istota pracy kierowniczej – role i umiejętności kierownicze, źródła władzy. Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu i ich ograniczenia. Style kierowania. Organizacja pracy własnej. Kultura organizacyjna – istota, elementy, uwarunkowania. Etyka w kontekście organizacyjnym. Zarządzanie zmianą a rozwój organizacji. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami organizacji i zarządzania, w tym poznanie historycznego rozwoju myśli organizatorskiej. Celem praktycznym jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i projektowania struktur organizacyjnych, wyboru podstawowych koncepcji i metod organizacji i zarządzania, rozumienia zasad i prawidłowości funkcjonowania instrumentów zarządzania, identyfikacji problemów zarządzania.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Griffin R.W., wyd. PWN, Podstawy zarządzania organizacjami, 2004r., tom 2) Bednarski A, wyd. TNOIK, Zarys teorii organizacji i zarządzania, 2001r., tom
Uwagi