Fizyczne metody badań w biotechnologii

Physical Test Methods in Biotechnology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miFMBT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Hrynkiewicz, Eugeniusz Rokita, Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 2) Jóźwiak Z, Bartosz G , Biofizyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005 3) Andrzej Hrynkiewicz (red), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000 4) Genowefa Ślósarek, Biofizyka molekularna. Zjawiska. Instrumenty. Modelowanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi