Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim

Discussion session in English

2020L

Kod przedmiotu1207S2-3miKONANG3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającejęzyk angielski
Wymagania wstępneznajomość języka angielskiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńCzytanie/tłumaczenie przygotowanych tekstów popularnonaukowych oraz dyskusja . Przyswajanie słownictwa wykorzystywanego w publikacjach naukowych. Techniki opisywania i prezentacji wyników badań. Techniki pisania abstraktu.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPodniesienie umiejętności używania języka angielskiego do prezentacji wyników badań na seminariach i konferencjach oraz umiejętność przygotowania artykułów do publikacji. Poszerzenie znajomości terminologii angielskiej z zakresu biotechnologii.
Literatura podstawowa1) Piotr Domański, English in Science and Technology, Wydawnictwo naukowo-techniczne, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi