Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2020L

Kod przedmiotu1207S2-MK-3miPRM3
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńProwadzenie badań, analiza wyników, przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej zgodnie z przyjętymi standardami
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPrzygotowanie pracy magisterskiej
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi