Endokrynologia

Endocrinology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miENDOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia człowieka i zwierząt, biochemia, biologia komórki, anatomia
Wymagania wstępnewiedza z zakresu anatomii, fizjologii i biochemii zwierząt, biologii komórki
Opis ćwiczeńĆwiczenia laboratoryjne: radioimmunologiczne oznaczanie poziomu hormonów steroidowych oraz białkowych w osoczu i pożywkach hodowlanych. Ćwiczenia seminaryjne: omówienie roli wybranych hormonów steroidowych i białkowych w organizmie na podstawie najnowszych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
Opis wykładówBiosynteza i metabolizm hormonów. Wytwarzanie, budowa i podział hormonów. Receptory hormonów, wewnątrzkomórkowe ścieżki sygnałowe. Podwzgórzowe hormony uwalniające. Rola wyniosłości pośrodkowej. Budowa przysadki, fizjologiczna rola hormonów przedniego płata przysadki. Nadnercza – budowa, powstawanie hormonów kory i rdzenia nadnerczy, regulacja i produkty wydzielnicze kory i rdzenia nadnerczy. Działanie hormonów nadnerczowych. Tarczyca – budowa i biosynteza hormonów tarczycy, regulacja wydzielania i wpływ hormonów tarczycy na metabolizm. Wyspy trzustkowe – biosynteza i wydzielanie insuliny; mechanizm działania; następstwa niedoboru i nadmiaru insuliny. Rodzaje cukrzycy. Rola glukagonu. Hormony biorące udział w regulacji gospodarki wapniowo fosforanowej (parathormon, kalcytonina, aktywna forma witaminy D3).
Cel kształceniaPoznanie mechanizmów regulacyjnych organizmu opartych na działaniu hormonów. Ocena prawidłowości funkcjonowania hormonalnych systemów kontrolujących organizm. Nabycie umiejętości oznaczania stężenia hormonów białkowych i steroidowych metodą radioimmunologiczną
Literatura podstawowa1) W. Traczyk, A. Trzebski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej , PZWL, 2004 2) Nowak J., Zawilska , Receptory i mechanizmy przekazywania sygnałów, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagiliczebność grupy 12 - 14 osób