Inżynieria tkankowa

Tissue Engineering

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miINZTK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia człowieka i zwierząt, zwierzęce kultury in vitro
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania komórek, tkanek i organów człowieka i zwierząt, wiedza z zakresu hodowli komórek i tkanek zwierzęcych in vitro
Opis ćwiczeńImmobilizacja i immunoizolacja niezgodnych antygenowo komórek dawcy przed wszczepieniem ich biorcy. Zastosowanie hodowli przestrzennych do uzyskiwania tkanek do przeszczepu lub zwiększenia liczby hodowanych in vitro komórek zwierzęcych do celów przemysłowych. Metody wytwarzania rusztowań do produkcji sztucznych narządów. Seminarium: najnowsze osiągnięcia inżynierii tkankowej.
Opis wykładówIzolacja zróżnicowanych komórek somatycznych oraz komódek macierzystych potrzebnych do wytworzenia narządu hybrydowego. Otrzymywanie indukowanych komórek macierzystych. Mechanizmy ukierunkowujące różnicowanie komórek macierzystych in vitro. Rodzaje, projektowanie, wytwarzanie i właściwości skafoldów. Wytwarzanie wybranych tkanek i narządów hybrydowych.
Cel kształceniaPoznanie metod wytwarzania tkanek i narządów hybrydowych
Literatura podstawowa1) C. van Blitterswijk (red.) , Tissue Engineering, Academic Press, 2008 2) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, PWN , 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-osobowe