Modelowe organizmy w biologii molekularnej

Model Organisms in Molecular Biology

2019L

Kod przedmiotu1207S2-miMOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającemorfologia funkcjonalna zwierząt i roślin, mikrobiologia, mikologia, genetyka
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu zoologii, botaniki, mikrobiologii, mikologii i genetyki
Opis ćwiczeńPojęcie organizmu modelowego i właściwości organizmów modelowych jako obiektów badawczych. Jakimi cechami i predyspozycjami musi charakteryzować się organizm aby być dobrym modelem? Cechy morfologiczne, biologiczne i genetyczne wybranych organizmów stosowanych jako modelowe w badaniach molekularnych.
Opis wykładówNajważniejsze osiągnięcia naukowe uzyskane z wykorzystaniem wiedzy o organizmach modelowych. Escherichia coli jako prosty organizm prokariotyczny. Saccharomyces cerevisiae - organizmy eukariotyczne o niewielkim genomie. Arabidopsis thaliana główny model wśród roślin. Zwierzęta bezkręgowe jako modele do badania rozwoju osobniczego - Caenorhabditis elegans i Drosophila melanogaster. Organizmy modelowe wśród ryb: Danio rerio i Fugu rubripes oraz płazów: Xenopus laevis. Ptaki jako modele w biologii molekularnej i biotechnologii: kura domowa i zeberka. Ssaki w badaniach genetycznych i biotechnologicznych: świnia, makak i mysz. Budowa funkcjonalna innych organizmów modelowych: Tetrahymena pyriformis, Bombyx mori, jeżowce, żachwy i inne.
Cel kształceniacelem jest zapoznanie studentów z organizmami funkcjonującymi w nauce jako modelowe; wskazanie cech predysponujących organizm do bycia modelem;
Literatura podstawowa1) Krzanowska H., Sokół-Misiak W. (red.),, Molekularne mechanizmy rozwoju zarodkowego, PWN, 2002 2) Bishop J., Ssaki transgeniczne, PWN, 2001 3) różni autorzy, publikacje w języku polskim i angielskim na temat danych organizmów modelowych przekazywane przez prowadzącego, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi