Techniki molekularne w taksonomii zwierząt

Molecular Techniques in Animal Taxonomy Diagnostics

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miTMZW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającezoologia, genetyka, biologia molekularna
Wymagania wstępnewiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających oraz z zakresu pracy w laboratorium
Opis ćwiczeńIzolacja genomowego DNA (gDNA) różnymi technikami dobranymi do rodzaju tkanki zwierzęcej. Elektroforetyczna i spektrofotometryczna ocena wyizolowanego DNA. Wykorzystanie łańcuchowej reakcji amplifikacji (PCR) do namnażania określonych fragmentów DNA oraz rozdział elektroforetyczny uzyskanych produktów. Genetyczna identyfikacja płci zwierząt. Zastosowanie techniki RFLP do różnicowania taksonów zwierząt. Sporządzanie map restrykcyjnych. Konstruowanie markerów w oparciu o różnice masowe fragmentów DNA. Wykorzystanie polimorfizmu jądrowego i mitochondrialnego DNA do konstruowania markerów wewnątrz- i międzygatunkowych wybranych taksonów zwierząt. Zastosowanie sekwencji DNA do analiz taksonomicznych zwierząt.
Opis wykładów-
Cel kształceniaWyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw różnorodności biologicznej świata zwierzęcego oraz nowoczesnych metod badawczych stosowanych we współczesnej taksonomii zwierząt
Literatura podstawowa1) Avise J.C., Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 2) Krzanowska H., Łomnicki A., Zarys mechanizmów ewolucji, PWN Warszawa, 2002 3) Primrose S.B, Zasady analizy genomu, Wydawnictwo Naukow-Techniczne, Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca1) Węgleński P., wyd. PWN Warszawa, Genetyka molekularna, 2007r., tom 2) Charon K., Świtoński M., wyd. PWN Warszawa, Genetyka zwierząt, 2000r., tom 3) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H., wyd. PWN Warszawa, Biologia molekularna. Krótkie wykłady, 2004r., tom
UwagiZajęcia prowadzone w małych grupach (maks. 12 osób)