Zwierzęce kultury in vitro

Animal in Vitro Cultures

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-miZKV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, fizjologia człowieka i zwierząt, biologia molekularna, inżynieria genetyczna
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania komórek, tkanek i organów zwierząt, wiedza z zakresu podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetyczne
Opis ćwiczeńPrzygotowywanie pożywek hodowlanych. Mechaniczna oraz enzymatyczna izolacja komórek zwierzęcych. Hodowle komórek: jednowarstwowa oraz na nośnikach, w postaci skrawków, sferoidów i agregatów. Testy oceny żywotności komórek. Badanie proliferacji i różnicowania komórek w hodowli. Wykorzystanie hodowli komórek in vitro w badaniach toksykologicznych. Seminarium: przygotowanie projektu badawczego z zakresu hodowli komórek i tkanek in vitro
Opis wykładówTechniki izolacji i hodowli komórek in vitro. Skład pożywek hodowlanych. Rola białek ECM w hodowlach. Metody transfekcji komórek. Otrzymywanie linii komórkowych. Zastosowanie hodowli in vitro w badaniach naukowych oraz w medycynie i przemyśle
Cel kształceniaPoznanie podstawowych technik hodowli komórek i tkanek zwierzęcych in vitro. Nabycie umiejętności pisania prostego projektu badawczego
Literatura podstawowa1) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, t. -, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy maksymalnie 12-osobowe