Zaawansowane techniki mikroskopowe

Advanced Microscopic Techniques

2020L

Kod przedmiotu1207S2-miZTM
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTechniki mikroskopowe
Wymagania wstępneznajomość podstawowych technik mikroskopowych
Opis ćwiczeńPoznanie zaawansowanych technik mikroskopowych w tym mikroskopii elektronowej wraz z analizą rentgenowską oraz świetlnej ze szczególnym uwzględnieniem mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Zapoznanie się z budową i działaniem wymienionych mikroskopów oraz zasad dotyczących pracy ze specjalistycznym sprzętem badawczym. Podczas ćwiczeń przeprowadzone zostaną doświadczenia z użyciem wyżej wymienionego sprzętu. Zaprezentowane będą nowoczesne metody badawcze m.in. analiza ekspresji genów w organizmach transformowanych genetycznie (analiza ekspresji GFP - białka zielonej fluorescencji). Omówione zostaną możliwości zastosowania mikroskopii elektronowej, fluorescencyjnej i konfokalnej w badaniach.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaPoznanie zaawansowanych metod mikroskopowych w zakresie mikroskopii elektronowej (transmisyjnej i skaningowej w tym EDS), fluorescencyjnej w tym konfokalnej (m. in. analiza transformantów zawierających GFP).
Literatura podstawowa1) Hawes Ch., Satiat-Jeunemaitre B. (editors), Plant Cell Biology A Practical Approach. Second Edition, Oxford Univesity Press, 2001 2) Zabel M., Immunocytochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 3) Pawley, J. (Ed.), Handbook of Biological Confocal Microscopy, t. Chapter 19, Springer, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi