Fakultet

2020Z

Kod przedmiotu1200XX-FAKibt3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaTreści wykładów i ćwiczeń zgodne z wybranymi fakultetami.
Literatura uzupełniająca
Uwagi