Fakultet

2022Z

Kod przedmiotu1200XX-FAKibt7
Punkty ECTS 14
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaTreści wykładów i ćwiczeń zgodne z wybranymi fakultetami.
Literatura uzupełniająca
Uwagi