Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Engineer’s Thesis and Preparation for the Diploma Exam

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-MK-iPINZ5
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńProwadzenie badań eksperymentalnych lub projektowych, przygotowanie manuskryptu pracy inżynierskiej zgodnie z przyjętymi standardami, analiza problemów współczesnej biotechnologii
Opis wykładówNie dotczy
Cel kształceniaPrzygotowanie pracy inżynierskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych , wyd. KUL Lublin, 2002 2) Pułło A, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentó, wyd. PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi