Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Engineer’s Thesis and Preparation for the Diploma Exam

2021L

Kod przedmiotu1207S1-MK-iPINZ6
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych, wyd. KUL Lublin, 2001 2) Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi