Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Engineer’s Thesis and Preparation for the Diploma Exam

2022Z

Kod przedmiotu1207S1-MK-iPINZ7
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych , wyd. KUL Lublin, 2002 2) Pułło A, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, wyd. PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi