Anatomia funkcjonalna człowieka

Human Functional Anatomy

2019L

Kod przedmiotu1207S1-iAFCZLO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistologia
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńUkład szkieletowy: osie i płaszczyzny ciała ludzkiego, podział i budowa kości, charakterystyka poszczególnych kości w szkielecie; praca z naturalnym materiałem kostnym. Klasyfikacja i charakterystyka połączeń ścisłych i jamowych na wybranych przykładach. Budowa i funkcja układu mięśniowego; klasyfikacja morfologiczna mięśni. Budowa i funkcja poszczególnych narządów miękkich. Analiza makroskopowa modeli anatomicznych przedstawiających narządy układu pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, moczowo-płciowego, dokrewnego, nerwowego, powłokowego i narządów zmysłu. Multimedialne prezentacje przedstawiające przekroje sekcyjne ciała i narządów w różnych płaszczyznach.
Opis wykładówAnatomia człowieka jako dziedzina nauk przyrodniczych. Terminologia i ważniejsze definicje i pojęcia. Części ciała i okolice; płaszczyzny ciała, osie i linie ciała; jamy ciała. Systematyczna anatomia opisowa poszczególnych układów: szkieletowego, mięśniowego, pokarmowego, naczyniowego, oddechowego, moczowego, rozrodczego męskiego i żeńskiego, dokrewnego, nerwowego, powłokowego i narządów zmysłów. Harmonijna wspólpraca układu kostnego, mięśniowego i nerwowego oraz wybrane dysfunkcje narządu ruchu.
Cel kształceniaWprowadzenie do anatomii jako nauki i nauk pokrewnych. Zapoznanie z systematyczną anatomią opisową, ważniejszymi definicjami i obowiązującą terminologią anatomiczną. Wyjaśnienie wzajemnych związków w ułożeniu przestrzennym narządów i wybranych elementów ich budowy mikro- i makroskopowej w aspekcie funkcjonalnym.
Literatura podstawowa1) Gołąb B.K, "Podstawy anatomii człowieka" , PZWL, 2005 2) Woźniak W, "Anatomia człowieka", Elsevier Urban & Partner, 2010 3) Netter Frank H, "Atlas anatomii człowieka", Urban and Partner, 2002
Literatura uzupełniająca1) Sokołowska-Pituchowa J, wyd. PZWL, "Anatomia człowieka", 2006r., tom 2) Krechowiecki A,, wyd. PZWL, "Zarys anatomii człowieka" , 2008r., tom 3) Hansen J.T. , wyd. Urban & Partner, Anatomia Nettera do kolorowania , 2016r., tom
UwagiGrupy laboratoryjne