Analiza matematyczna

Mathematical Analysis

2019Z

Kod przedmiotu1207S1-iANAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnewiadomości z matematyki na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńĆwiczenia ściśle skorelowane z wykładami. Ciągi liczbowe. Pojęcie granicy, liczba Eulera. Szeregi liczbowe. Szereg geometryczny. Kryteria zbieżności. Funkcje elementarne. Granice funkcji, ciągłość. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennych. Zastosowanie do badania funkcji. Twierdzenia o wartości średniej. Zagadnienia ekstremalne. Pochodne wyższych rzędów. Szereg Taylora. Funkcja pierwotna. Całkowanie przez części i przez podstawienie.
Opis wykładówCiągi liczbowe. Pojęcie granicy, liczba Eulera. Szeregi liczbowe. Szereg geometryczny. Kryteria zbieżności. Funkcje elementarne. Granice funkcji, ciągłość. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennych. Zastosowanie do badania funkcji. Twierdzenia o wartości średniej. Zagadnienia ekstremalne. Pochodne wyższych rzędów. Szereg Taylora. Funkcja pierwotna. Całkowanie przez części i przez podstawienie.
Cel kształceniaZapoznanie podstawowymi pojęciami i metodami analizy matematycznej w zakresie treści wykładów. Umiejętność stosowania tych metod do opisu zjawiska zachodzących w przyrodzie i tworzenia prostych modeli matematycznych.
Literatura podstawowa1) Jarosław Kosiorek, Skróty wykładów i zadania, http://wmii.uwm.edu.pl/~kosiorek/Biotechnologia,, 2018 2) M. Gewert, ZSkoczylas., Analiza matematyczna I. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001 3) M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, 2001
Literatura uzupełniająca1) W. Krysicki, L. Włodarski, wyd. PWN, Analiza matematyczna w zadaniach, 2000r., tom I, II
Uwagi