Analiza instrumentalna

Instrumental Analysis

2021Z

Kod przedmiotu1207S1-iANIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia fizyczna, chemia organiczna
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńĆwiczenia rachunkowe. Praktyczne zastosowanie potencjometrii, konduktometrii, spektrofotometrii UV-Vis, technik chromatograficznych i spektrometrii mas do badań próbek środowiskowych i biologicznych. Komputerowe wspomaganie uczenia się analizy instrumentalnej.
Opis wykładówPodział metod instrumentalnych. Pobieranie i przygotowywanie próbek. Błędy w analizie chemicznej. Metody elektroanalityczne. Potencjometria i konduktometria. Czujniki chemiczne i bioczujniki. Metody spektroskopowe. Spektrofotometria UV-Vis. Podstawy teoretyczne chromatografii planarnej, gazowej i wysokosprawnej cieczowej. Spektrometria mas. Sposoby jonizacji. Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas.
Cel kształceniaCelem nauczania jest poznanie podstaw teoretycznych technik stosowanych w analizie instrumentalnej, zasadami pobierania próbki, praktycznego pomiaru oraz oceny uzyskanego wyniku, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.
Literatura podstawowa1) Szczepaniak W., "Metody instrumentalne w analizie chemicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 2) Cygański A, "Podstawy metod elektroanalitycznych", WNT, 1999 3) Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, 2009
Literatura uzupełniająca1) Konieczka P., Namieśnik J., Zygmunt B., Bulska E., Świtaj-Zawadka A., Naganowska A., Kremer E., wyd. WNT, "Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych", 2007r., tom 2) de Hoffmann E., Charette J., Stroobant V., wyd. WNT, "Spektrometria mas", 1998r., tom
Uwagigrupy ćwiczeniowe: 10-12 osób