Biochemia

Biochemistry

2020Z

Kod przedmiotu1207S1-iBIOCHEM
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia nieorganiczna i analityczna, chemia organiczna, biologia komórki
Wymagania wstępneumiejetność posługiwania się pipetą automatyczną i szkłem miarowym; znajomość nazewnictwa i obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych, tj.: wirówki, wagi, spktrofotometru
Opis ćwiczeńOkreślanie właściwości fizykochemicznych białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów. Ilościowe oznaczanie: aminokwasów i białek w roztworach; glukozy i cholesterolu - w surowicy krwi oraz witaminy C - w owocach i warzywach. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego białka. Chromatografia bibułowa aminokwasów i węglowodanów oraz chromatografia cienkowarstwowa (TLC) lipidów mózgu i barwników roślinnych.
Opis wykładówZnaczenie biochemii w rozwoju nauk przyrodniczych. Molekularne składniki komórki – struktura, właściwości i funkcje węglowodanów, lipidów, porfiryn, nukleotydów, kwasów nukleinowych, aminokwasów i białek. Wytwarzanie i przechowywanie energii w procesach metabolicznych. Główne szlaki metaboliczne węglowodanów, lipidów i związków azotowych. Fotosynteza i inne procesy anaboliczne. Ekspresja informacji genetycznej. Integracja metabolizmu. Podstawy molekularne integracji i regulacji metabolizmu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową, właściwościami i podstawowymi przemianami biomolekuł (aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, cukrowców, lipidów, barwników, hormonów) oraz zasadami regulacji metabolizmu w organizmach żywych
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., "Biochemia kręgowców", Naukowe PWN Warszawa, 2010 2) Berg J.M, Tymoczko J.L., Stryer L., "Biochemia", Naukowe PWN, Warszawa, 2009 3) Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W., "Biochemia Harpera", Lekarskie PZWL, 2008 4) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., "Ćwiczenia z biochemii", UWM Olsztyn, 2003 5) Kłyszejko-Stefanowicz L., "Ćwiczenia z biochemii", Naukowe PWN, Warszawa, 2005 6) Ferrier Denise (red. Dariusz Chlubek), Biochemia Lippincott Ilustrated Reviews, Urban&Partner, 2017
Literatura uzupełniająca1) Postępy Biochemii, wyd. Pol. Tow. Biochemiczne, Różne tytuły artykułów, tom 2) Hames B.D., Hooper N.M., wyd. Naukowe PWN Warszawa, Biochemia, 2004r., tom 3) ) Bańkowski Edward , wyd. MedPharm Polska, Biochemia - podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, 2006r., tom 4) Świat Nauki, wyd. Prószyński i S-ka, Różne tytuły artykułów, tom 5) Kosmos, wyd. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika, Różne tytuły artykułów, tom 6) Davidson Victor L., Sittman Donald B., wyd. Medyczne Urban and Partner Wrocław, Biochemia, 2002r., tom 7) wyd. Pol. Tow. Biol. Komórki, Różne tytuły artykułów, tom 8) Koolman J., Rohm K.H., wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, Biochemia - ilustrowany przewodnik, 2005r., tom 9) Biotechnologia, wyd. Arianta, Różne tytuły artykułów, tom
Uwagi