Chemia fizyczna

Physical Chemistry

2019L

Kod przedmiotu1207S1-iCHEMFIZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna i analityczna, chemia organiczna
Wymagania wstępnepodstawowe umiejętności obchodzenia się z odczynnikami chemicznymi, szkłem i sprzętem laboratoryjnym, wiedza w zakresie podstaw chemii
Opis ćwiczeń Ćwiczenia polegają na praktycznym wykonaniu eksperymentów chemicznych zgodnie z podaną instrukcją, opracowaniu wyników pomiarowych oraz ich interpretacji. Wyznaczane są parametry fizykochemiczne substancji chemicznych lub procesów, np. stałe dysocjacji słabych kwasów, parametry charakteryzujące adsorpcję, współczynniki aktywności jonów, stałe szybkości reakcji, itp.
Opis wykładówCykl wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia chemii fizycznej oraz nowoczesnej elektrochemii, takie jak: termodynamika, zjawiska w roztworach elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowe, procesy elektrodowe i ogniwa galwaniczne, nowoczesne ogniwa oraz superkondensatory elektrochemiczne i ogniwa paliwowe (ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowania przemysłowe), procesy elektrolizy, przewodnictwo elektrolitów, procesy korozji elektrochemicznej, nowoczesne technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, kinetyka chemiczna obejmująca zasadnicze prawa i mechanizmy reakcji, zjawiska adsorpcji i absorpcji w chemii wraz z ich przemysłowym wykorzystaniem, zjawiska zachodzące w koloidach.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i prawami dotyczącymi chemii fizycznej, np. właściwościami roztworów, równowagami jonowymi w roztworach, procesami elektrodowymi, mechanizmami powstawania potencjałów elektrodowych, nowoczesnymi ogniwami elektrochemicznymi i superkondensatorami oraz ogniwami paliwowymi (szczególnie w ujęciu przemysłowego zastosowania), procesami korozji elektrochemicznej i stosowanych przemysłowo technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, zjawiskami zachodzącymi na granicach faz, kinetyką reakcji chemicznych oraz zjawiskami zachodzącymi w koloidach.
Literatura podstawowa1) Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia Fizyczna. Podstawy Fenomenologiczne, t. 1, PWN Warszawa, 2005 2) Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., Podstawy Chemii Fizycznej z Ćwiczeniami, UWM Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca1) Atkins P.W., wyd. PWN Warszawa, Podstawy Chemii Fizycznej, 1999r., tom 2) Praca zbiorowa, wyd. PWN Warszawa, Chemia Fizyczna, 1980r., tom 3) Praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa, Eksperymentalna Chemia Fizyczna, 1995r., tom 4) Barrow G.M., wyd. PWN Warszawa, Chemia Fizyczna, 1978r., tom
Uwagigrupy studenckie maksymalnie 16-osobowe