Enzymologia

Enzymology

2020L

Kod przedmiotu1207S1-iENZYMO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia nieorganiczna i analityczna, chemia organiczna, biologia komórki, biochemia
Wymagania wstępneumiejetność posługiwania się pipetą automatyczną i szkłem miarowym; znajomość nazewnictwa i obsługi podstawowych urządzeń laboratoryjnych, tj.: wirówki, wagi, spktrofotometru
Opis ćwiczeńIzolowanie enzymów z materiału biologicznego. Wyznaczanie prędkości początkowych reakcji enzymatycznych, stałej Michaelisa oraz prędkości maksymalnej. Wykazywanie wpływu różnych czynników (pH, temperatura, inne związki) na aktywność enzymów.
Opis wykładówStruktura i funkcje enzymów. Mechanizm działania enzymów. Czynniki wpływające na aktywność enzymów. Kinetyka i inhibicja enzymów. Kontrola aktywności enzymatycznej. Klasyfikacja enzymów. Badanie enzymów w preparatach biologicznych, ich ekstrakcja i oczyszczanie, zastosowanie w medycynie, przemyśle i biotechnologii
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową i właściwościami enzymów. Praktyczne wykorzystanie wiedzy o enzymach do oceny przebiegu procesów biochemicznych w żywych organizmach oraz w biotechnologii.
Literatura podstawowa1) 1) Minakowski W., Weidner S., "Biochemia kręgowców", Naukowe PWN, Warszawa, 2010 2) Berg J.M, Tymoczko J.L., Stryer L., "Biochemia", Naukowe PWN, Warszwa, 2009 3) Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W., "Biochemia Harpera", Lekarskie PZWL, 2008 4) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., "Ćwiczenia z biochemii", UWM Olsztyn, 2003 5) Kłyszejko-Stefanowicz L., "Ćwiczenia z biochemii", Naukowe PWN, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Postępy Biologii Komórki, wyd. Pol. Tow. Biol. Komórki, Różne tytuły artykułów, tom 2) Bańkowski Edward , wyd. MedPharm Polska, Biochemia - podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, 2006r., tom 3) Biotechnologia, wyd. Arianta, Różne tytuły artykułów, tom 4) Postępy Biochemii, wyd. Pol. Tow. Biochemiczne, Różne tytuły artykułów, tom 5) Kosmos, wyd. Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika, Różne tytuły artykułów, tom 6) Hames B.D., Hooper N.M. , wyd. Naukowe PWN Warszawa , Biochemia, 2004,r., tom 7) Davidson Victor L., Sittman Donald B., wyd. Medyczne Urban and Partner Wrocław , Biochemia, 2002r., tom 8) Koolman J., Rohm K.H., wyd. Lekarskie PZWL Warszawa , Biochemia. Ilustrowany przewodnik, 2005r., tom 9) Świat Nauki, wyd. Prószyński i S-ka, Różne tytuły artykułów, tom
Uwagi