Enzymologia

Enzymology

2020L

Kod przedmiotu1207S1-iENZYMO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) Minakowski W., Weidner S., "Biochemia kręgowców", Naukowe PWN, Warszawa, 2010 2) Berg J.M, Tymoczko J.L., Stryer L., "Biochemia", Naukowe PWN, Warszwa, 2009 3) Murray R.K., Granner D.K., Rodwell V.W., "Biochemia Harpera", Lekarskie PZWL, 2008 4) Zalewski K., Kostyra E., Krawczuk S., Łogin A., Weidner S., "Ćwiczenia z biochemii", UWM Olsztyn, 2003 5) Kłyszejko-Stefanowicz L., "Ćwiczenia z biochemii", Naukowe PWN, Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi