Fizjologia roślin z elementami biotechnologii

Plant Physiology and Elements of Biotechnology

2020Z

Kod przedmiotu1207S1-iFROSBT
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, botanika
Wymagania wstępnewiedza z botaniki, biochemii i biologii komórki
Opis ćwiczeńLaboratoryjne eksperymenty wyjaśniające prawa i przebieg: gospodarki wodnej komórki i organizmu roślinnego, fotosyntezy, oddychania, odżywiania mineralnego roślin, kiełkowania nasion, działania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, spoczynku, korelacji i regeneracji, odporności na stresy, syntezy i działania metabolitów wtórnych. Zastosowanie metod in vivo i in vitro
Opis wykładówMetody badań in vivo i in vitro w fizjologii roślin. Procesy fizjologiczne organizmów roślinnych. Funkcjonalne układy tkankowe roślin. Współdziałanie i regulacja procesów fizjologicznych w roślinach. Gospodarka wodna komórki i organizmu roślinnego. Gospodarka mineralna roślin. Cykl azotowy. Fotosynteza. Produkcja i dekompozycja materii organicznej w środowisku wodnym i lądowym. Depozyty materii organicznej. Cykl węgla. Procesy redoks w biosferze. Oddychanie. Metabolizm wtórny. Sygnalizacja wewnątrz i międzykomórkowa.Biologia i regulacja rozwoju roślin. Struktura i funkcja roślin a przystosowanie do środowiska.Podstawy biotechnologii roślin
Cel kształcenia1. Poznanie procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach. 2. Poznanie powiązań procesów fizjologicznych ze środowiskiem zewnętrznym. 3. Umiejętność stawiania hipotez i ich weryfikacja za pomocą eksperymentu. 4. Zrozumienie znaczenia fizjologii roślin dla biotechnologii roślin
Literatura podstawowa1) Kopcewicz J., Lewak S., Fizjologia roślin, PWN, 2016 2) Lewak S., Kopcewicz J., Fizjologia roślin. Wprowadzenie, PWN, 2009 3) Górecki R.J., Grzesiuk S., Fizjologia plonowania roślin, UWM Olsztyn,, 2002 4) Kozłowska M., Fizjologia roślin, PWRiL., 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi-