Fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt

Animal Physiology and Elements of Biotechnology

2020Z

Kod przedmiotu1207S1-iFZWBT3
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, anatomia człowieka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPorównanie działania układu nerwowego i endokrynnego w organizmie. Poznanie zasad działania urządzenia Power Lab 26T i jego zastosowanie do badania odruchów nerwowych. Badanie odruchów obronnych człowieka. Analiza funkcjonowania zmysłów. Badanie odruchów rdzeniowych. Analiza rozmazów krwi ptaków i ssaków. Oznaczanie podstawowych wskaźników hematologicznych: zawartość hemoglobiny, wielkość hematokrytu, odczyn Biernackiego, czas krzepnięcia i grupa krwi. Badanie pracy mięśnia sercowego, pomiar tętna, ciśnienia krwi i elektrokardiogramu przy użyciu urządzenia Power Lab 26T. Obserwacja in vivo przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Analiza pracy serca pod wpływem różnych czynników. Prezentacja multimedialna oraz omówienie wybranego zagadnienia fizjologicznego.
Opis wykładówBudowa i organizacja układu nerwowego. Oś czuciowa i oś ruchowa. Kodowanie informacji nerwowej. Synapsy. Układ siatkowaty, limbiczny i autonomiczny. Świadomość, uczenie się i pamięć. Mięśnie szkieletowe i gładkie - budowa, podział, funkcjonowanie. Molekularny mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Specyfika mięśnia sercowego. Funkcjonowanie układu krążenia oraz regulacja nerwowa i hormonalna krążenia. Powstawanie i znaczenie limfy. Budowa układu oddechowego i regulacja oddychania. Skład i funkcje krwi oraz krwiotworzenie.
Cel kształceniaPoznanie procesów fizjologicznych i ich regulacji oraz powiązań umożliwiających utrzymanie homeostazy w organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt. Umiejętność wykonania prostych doświadczeń i obserwacji ilustrujących procesy fizjologiczne. Umiejętność prawidłowej interpretacji wyników doświadczeń własnych i zespołu. Poznanie oraz korzystanie z piśmiennictwa naukowego z zakresu przedmiotu
Literatura podstawowa1) Krzymowski T. i Przała J., Fizjologia zwierząt, PWRiL, 2015 2) Ganong W.F. , Fizjologia, PZWL, 2007 3) Przała J. (red.), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM Olsztyn, 1999 4) Dusza L. (red.), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, UWM Olsztyn, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-14 osób