Fizjologia z elementami biotechnologii zwierząt

Animal Physiology and Elements of Biotechnology

2020L

Kod przedmiotu1207S1-iFZWBT4
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, anatomia człowieka
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBadanie procesów zachodzących w jamie ustnej. Badanie trawienia składników pokarmowych w żołądku jednokomorowym i wielokomorowym oraz w jelicie cienkim. Powiązanie budowy układu rozrodczego samca i samicy z funkcjami rozrodczymi. Badanie wpływu różnych czynników na ruchliwość plemników buhaja. Oznaczanie fazy cyklu płciowego. Test wczesnej ciąży. Badanie składu mleka. Określanie parametrów moczu człowieka. Prezentacja multimedialna oraz omówienie wybranego zagadnienia fizjologicznego.
Opis wykładówWęglowodany, białka i tłuszcze w diecie; trawienie składników pokarmowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego; skład i regulacja wydzielania soków trawiennych; motoryka przewodu pokarmowego; trawienie u przeżuwaczy. Budowa i funkcje wątroby. Budowa układu rozrodczego samicy; dojrzewanie płciowe; regulacja cyklu płciowego; regulacja funkcjonowania pęcherzyków jajnikowych i ciałek żółtych. Zapłodnienie, ciąża i poród. Regulacja rozpoczęcia i przebiegu laktacji. Budowa układu rozrodczego samca; spermatogeneza; hormonalna regulacja rozrodu samca. Funkcjonowanie układu wydalniczego.
Cel kształceniaPoznanie procesów fizjologicznych i ich regulacji oraz powiązań umożliwiających utrzymanie homeostazy w organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt. Umiejętność wykonania prostych doświadczeń i obserwacji ilustrujących procesy fizjologiczne. Umiejętność prawidłowej interpretacji wyników doświadczeń własnych i zespołu. Poznanie oraz korzystanie z piśmiennictwa naukowego z zakresu przedmiotu
Literatura podstawowa1) Krzymowsk T. i Przała J, Fizjologia zwierząt, PWRiL, 2015 2) Ganong W. F. , Fizjologia, PZWL, 2007 3) Przała J. (red.), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia, demonstracje i metody, UWM Olsztyn, 1999 4) Dusza L. (red.), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, UWM Olsztyn, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy 12-14 osób